OVK i Helsingborg – en viktig kontroll för husägare

22 januari 2024 Maja Bergman Lindberg

editorial

Som husägare i Helsingborg är det viktigt att hålla koll på olika typer av kontroller och underhåll för att säkerställa att ditt hus är säkert och i gott skick. En av de viktigaste kontrollerna som du som husägare bör känna till är OVK, vilket står för obligatorisk ventilationskontroll. I denna artikel kommer vi att titta närmare på vad OVK innebär och varför det är så viktigt att genomföra denna kontroll inom sina fastigheter.

Vad är OVK?

OVK är en obligatorisk ventilationskontroll som utförs för att säkerställa att ventilationssystemet i en fastighet fungerar som det ska. Kontrollen är enligt lag genomförs av en certifierad besiktningsman med jämna mellanrum, vanligtvis vart sjätte år. Syftet med OVK är att se till att ventilationen i fastigheten fungerar optimalt och att luftkvaliteten är god.

ovk i Helsingborg

Varför är OVK viktigt?

En fungerande ventilation är avgörande för att skapa en hälsosam inomhusmiljö och för att minimera risken för fukt- och mögelproblem. Genom att genomföra OVK kontrolleras bland annat att ventilationsanläggningen är rätt dimensionerad för fastigheten, att rengöring och underhåll utförs regelbundet samt att inga tekniska fel eller brister förekommer. En dåligt fungerande ventilation kan leda till dålig luftkvalitet, ökad risk för allergier och andra hälsobesvär samt ökade energikostnader. Det kan även leda till att fukt och kondens samlas vilket i sin tur kan bidra till mögelbildning och andra fuktrelaterade skador.

OVK i Helsingborg

I Helsingborg är det viktigt att vara medveten om OVK och se till att genomföra nödvändiga kontroller. Som fastighetsägare i Helsingborg är du själv ansvarig för att boka in OVK besiktning och att se till att ventilationsanläggningen fungerar som den ska. För att utföra en OVK i Helsingborg behöver du anlita en certifierad besiktningsman som kan komma och inspektera ditt ventilationssystem. Besiktningen tar normalt några timmar och kan utföras på både bostadsrättsföreningar, hyreshus och privata fastigheter.

Vikten av att anlita en professionell besiktningsman

När det kommer till OVK är det viktigt att anlita en professionell och certifierad besiktningsman för att få en tillförlitlig bedömning av ventilationssystemet i din fastighet. En certifierad besiktningsman har rätt kompetens och erfarenhet för att utföra korrekta utvärderingar och kan ge dig rådgivning om eventuella åtgärder som kan behöva vidtas. Du kan hitta certifierade besiktningsmän i Helsingborg genom att kontakta olika ventilationsföretag eller genom att använda dig av tillförlitliga webbplatser som samlar in information om certifierade företag inom OVK.

Fler nyheter