Allt du behöver veta om OVK besiktning i Stockholm

07 februari 2024 Lotta Alberius

editorial

Att hålla inomhusmiljön säker och hälsosam är en viktig del av fastighetsunderhållet, och i detta sammanhang är OVK-besiktningen en central punkt för fastighetsägare i Stockholm. OVK, som står för Obligatorisk Ventilationskontroll, är en lagstadgad kontroll för att säkerställa att ventilationssystem fungerar som de ska. Denna artikel syftar till att ge en översikt över vad OVK innebär, dess betydelse och hur processen går till i Stockholm.

Vad är en OVK-besiktning?

En OVK-besiktning är ett kontrollsystem som ställer krav på byggnaders ventilationssystem för att värna om inomhusmiljön. Syftet med kontrollen är att säkerställa att ventilationen uppfyller de hälsomässiga och energimässiga krav som finns uppsatta i svenska byggregler. Förutom att kontrollera att systemen fungerar korrekt, identifierar besiktningen även eventuella problem och föreslår åtgärder.

Varför är OVK viktigt?

Stockholm är en stad som växer och med det också antalet byggnader. Bra ventilation är avgörande för människors hälsa, då dålig luftkvalitet kan leda till diverse hälsoproblem från allergier till allvarligare lungsjukdomar. Därmed spelar OVK-besiktningen en stor roll i att förebygga dessa risker. En regelbunden OVK-besiktning säkerställer inte bara en frisk levnadsmiljö men bidrar även till energieffektivitet och kan minska fastighetens driftskostnader.

När och hur ofta ska man utföra OVK?

Lagen kräver att OVK-besiktningar ska genomföras regelbundet i alla typer av byggnader med ventilationssystem. Hur ofta en OVK behöver utföras beror på byggnadens typ och dess ventilationssystem. Generellt för flerbostadshus och kommersiella byggnader krävs det att en besiktning görs var tredje år, medan det för enfamiljshus kan vara längre intervaller. Det är fastighetsägarens ansvar att se till att kontroller genomförs och att dokumentationen kring dem upprätthålls.

Processen för OVK-besiktning

För att förbereda för en OVK-besiktning är det bra att samla all relevant dokumentation och se till att tillgång är möjlig till alla delar av ventilationssystemet. En certifierad kontrollant utför sedan själva besiktningen. Det innebär en noggrann granskning av systemet, där allt från flöden, filter och fläktar till rengöringsintervaller och energiförbrukning bedöms.

Efter besiktningen får fastighetsägaren en rapport som visar ventilationsanläggningens status. Om rapporten visar på brister måste fastighetsägaren åtgärda dessa inom en viss tid. En uppföljande OVK kan sedan krävas för att verifiera att åtgärderna är korrekt genomförda.

OVK besiktning i Stockholm

Välja rätt för OVK i Stockholm

I Stockholm finns det många leverantörer av OVK-tjänster, vilket kan göra det svårt att välja. Det är viktigt att anlita en auktoriserad och erfaren kontrollant som har relevant kunskap och utrustning. Priser och tjänster kan variera, så ett tips är att be om offerter från flera leverantörer för att jämföra.

Skäl att anlita en kvalificerad kontrollant

En kvalificerad kontrollant har inte bara de formella behörigheterna utan också praktisk erfarenhet av att identifiera och lösa komplexa problem. Dessutom ger en erfaren kontrollant ofta värdefulla tips på hur du kan förbättra ditt system ytterligare för att spara energi och ytterligare öka inomhusmiljöns kvalitet.

Sammanfattning och rekommendation

OVK-besiktning är en nödvändighet för alla fastighetsägare i Stockholm för att säkerställa en god inomhusmiljö och uppfylla lagkraven. Regelbundet underhåll och kontroll av ventilationssystemet är avgörande för en sund och energieffektiv fastighet. Det gäller att agera proaktivt och engagera kunniga experter.

För er som är i behov av en pålitlig partner för OVK besiktning i Stockholm rekommenderas Scandvik AB. Med stor erfarenhet och ett brett utbud av tjänster inom OVK, kan de erbjuda just den hjälp och de råd som fastighetsägare behöver för att säkerställa en effektiv och hälsosam inomhusmiljö. Ta kontakt med dem för att diskutera dina behov och hur de kan hjälpa till att förbättra din fastighet.

Fler nyheter