Din guide till att anlita en besiktningsman i Stockholm

13 februari 2024 Veronica Urena

editorial

Att anlita en besiktningsman är ett grundläggande steg när du ska köpa eller sälja en fastighet i Stockholm. Det är en viktig del av processen som inte bara ger dig som fastighetsägare eller köpare en rättvisande bild av skick och eventuella brister, utan också en trygghet i din fastighetstransaktion. I den här artikeln går vi igenom allt du behöver veta om att anlita besiktningsmän i Stockholm och vad du kan förvänta dig av deras tjänster.

Vad gör en besiktningsman?

En besiktningsman spelar en nyckelroll i fastighetsköpprocessen. Huvuduppgiften för besiktningsmannen är att genomföra en noggrann undersökning av fastighetens skick. Detta innefattar att titta på byggnadens strukturella stabilitet, leta efter tecken på fukt och mögel, kontrollera el- och VVS-installationer samt identifiera eventuella skadedjur eller andra problem som kan behöva åtgärdas.

Detaljgraden i en besiktning kan variera, men en grundlig kontroll bör innefatta en genomgång av tak, grund, fönster och dörrar, golv och väggar. I Stockholm, med dess varierande byggnadsbestånd från gamla sekelskifteshus till moderna nyproduktioner, är erfarenheten och kunskapen hos en besiktningsman avgörande för en säker affär. Besiktningsprotokollet som man får efter genomförd besiktning är ett värdefullt dokument som belyser eventuella brister och kan tjäna som underlag för förhandlingar om prisjusteringar eller krav på åtgärder.

besiktningsman stockholm

Välja rätt besiktningsman i Stockholm

När du söker en besiktningsman i Stockholm är det viktigt att välja någon som är pålitlig, erfaren och har god referenser. En bra start är att söka efter certifierade besiktningsmän som är medlemmar i branschorganisationer, vilket kan ge en indikation på deras yrkesmässighet och engagemang för kontinuerlig utbildning. 

Se till att den besiktningsman du överväger att anlita är väl förtrogen med Stockholms specifika fastighetsmarknad. Olika delar av staden kan ha sina egna unika byggnadsstilar och problem som kräver specialiserad kunskap. Dessutom är det viktigt att ha klart för sig vad besiktningen kommer att omfatta och vilka områden som prioriteras, samt vad det kommer att kosta och hur lång tid det kommer att ta.

Processen under besiktningen

Besiktningsprocessen börjar med att du tar kontakt med en besiktningsman för att boka en tid. Under själva besiktningen bör du, som köpare eller säljare, vara närvarande för att få direkt information och kunna ställa frågor. Besiktningsmannen genomför sin inspektion metodiskt och dokumenterar noggrant sina observationer. Efter genomförd besiktning sammanställer besiktningsmannen sina fynd i ett besiktningsprotokoll. Detta dokument är detaljerat och innehåller både en översikt över fastighetens skick och specifika rekommendationer för åtgärder. Ofta ingår även fotografier som underlag för skriftliga iakttagelser.

Fler nyheter